Η εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου

Η εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου

Η εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της οδού Ιπποτών, στο Κολλάκιο της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο αρχικός πυρήνας του κτηρίου οικοδομήθηκε πιθανότατα κατά τον 11ο αι. και ανήκε στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο ναού. Η αρχιτεκτονική αυτή φάση αυτή είναι εμφανής έως τη γένεση περίπου των καμαρών.

Ο φωτισμός σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάδειξη του μνημείου, το χρώμα (με τη χρήση φωτιστικών υψηλής χρωματικής απόδοσης) αλλά ακόμα και λεπτομέρειες τοποθέτησης έτσι ώστε να μη αλλοιωθούν δομικά στοιχεία του οικοδομήματος. Το τελικό αποτέλεσμα μας έδωσε μεγάλη χαρά καθώς ενσωματώσαμε τέχνη και εμπειρία φωτισμού.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *